تبلیغات
یا مرتضی علی علیه السلام - " فضیلت و چگونگی خواندن نماز شب "
 
یا مرتضی علی علیه السلام
الحمدالله الذی جعلنامن المتمسکین بولایة امیرالمومنین علیه السلام
 
 

 

 امام صادق (ع) می فرمایند : " کسیکه نماز شب نمی خواند از شیعیان ما نیست "   " منبع لقاءا... صفحه 30 "

و هم چنین می فرمایند : " نماز شب این فوائد را دارد "  .

1- موجب رضای پروردگار می شود .

2- موجب دوستی فرشتگان می گردد .

 3- سنت پیامبران است .

4- نور و بصیرت در معرفت می دهد .

 5- ریشه ایمان است .

 6- سبب آسایش بدنها است .

 7-ناخوشایند شیطان است.

 ۸- اسلحه مؤمن در برابر دشمنان است .

9- موجب استجابت دعا می گردد.

10- موجب قبولی اعمال می شود . 

۱۱- باعث برکت در رزق و روزی خواهد بود .

12- بین صاحبش و فرشته مرگ شفیع است .

 13- چراغ قبر است .

14- فرش زیرین اوست .

15- پاسخگوی نکیر و منکر است.

۱۶- تا روز قیامت مایه آرامش و زائر اوست در قبر .

17- در روز قیامت سایه ای بالای سر اوست و تاجی و لباسی بر تن اوست .

18- در روز قیامت نوری است که پیشاپیش او در حرکت است .

 19- حجابی بین او و آتش می شود .

 20- حجتی بین او و خداوند متعال می گردد .

 21- میزان اعمال را سنگین می کند .

 22- گذرنامه عبور از پل صراط است .

 23- کلید درب بهشت است . (منبع لقاءا... صفحه 36-33)

علامه طباطبایی از استادشان مرحوم قاضی نقل کردند که ایشان به من فرمودند : " ای فرزند دنیا می خواهی نماز شب بخوان ، آخرت می خواهی نماز شب بخوان " .                      منبع : دین ما علمای ما  ، صفحه 38

                    تصویری ازمرحوم سید علی قاضی(ره)           

           آیت الله قاضی در سنین حدود 55 سالگی

مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی می گوید : استادم ملاحسین قلی همدانی به من فرمود : " فقط متهجّدین هستند که به مقامی نائل می گردند و غیر آنان به هیچ جایی نخواهند رسید .              منبع : " اسرارالصلوه صفحه 293 " .

                                                 تصویری از مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

                                                                   

 

آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی - ره

                                                                 

 

 « موانع شب خیزی »

 مردی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد و عرض کرد : " من از نماز شب محروم شدم " .

علی (ع) فرموند : " تو کسی هستی که گناهانت تو را به بند کشیده است " .

امام صادق (ع) می فرمایند : "انسان گاهی دروغ می گوید و سبب محرومیتش از نماز شب می شود ، هنگامی که از نماز شب محروم شد از روزی (مواهب دنیوی و معنوی ) نیز محروم می شود .         منبع (بحارالانوار جلد 87 صفحه 137 ) .

                                                                                                               

  چگونگی خواندن نماز شب

 وقت نماز شب از نصف شب است و هر چه نزدیک شود به طلوع صبح افضل است .

نافله شب 11  رکعت است به این بیان که چهار دو رکعت به نیت نماز شب که بعد از هر دو رکعت سلام می دهد و دو رکعت به نیت نماز شفع و یک رکعت به نیت نماز وتر می خواند .

 در هشت رکعت نماز شب مستحب است که در دو رکعت اول بعد از حمد شصت توحید بخواند ، در هر رکعت سی مرتبه تا تمام شود . و یا آنکه در رکعت اول آن بعد از حمد سوره ی توحید و در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون بخواند و در شش رکعت دیگر حمد و هر سوره ی دیگر که خواهد بخواند ، و چون فارغ شود از هشت رکعت نماز شب پس بجا آورد دو رکعت نماز شفع که مستحب است در رکعت اول بعد از حمد سوره ی ناس و در رکعت دوم سوره ی فلق خوانده شود و چون از آن فارغ شد یک رکعت نماز وتر می خواند که بعد از حمد قل هوا... سه مرتبه و معوذتین (ناس و فلق ) سپس دست بر می دارد برای قنوت و دعا می خواند آنچه می خواهد ولی خوب است موارد زیر را رعایت کند .

* 1- دعا و طلب مغفرت برای چهل مؤمن اللّهُمَ اغفِر لِفُلان (که در زیر اسامی 40 تن از مؤمنین آمده است و کسی که برای 40 مؤمن دعا کند ، دعایش مستجاب می شود . )

 2- هفتاد بار استغفار ( اَستَغفِرُاللهَ رَبّی وَ اَتُوبُ اِلَیهِ ) ،

3- هفت مرتبه (هذا مَقامُ العائِذِ بِکَ مِنَ النّارِ : این جایگاه کسی است که از آتش به تو پناه آورده است ) .

4- گفتن : 300 مرتبه  ( اِلهی اَلعَفو ) و هر حاجت دیگر که داشتید بیان کنید .

 

  اسامی چهل مؤمن 


1- اللّهُمَ اغفِر لِروح الله الخُمینی  ، 2- اللّهُمَ اغفِر لِرجب علی خیاط ،

 3- اللّهُمَ اغفِر لِشیخ جعفر مجتهدی ، 4- اللّهُمَ اغفِر لِمُحَمَّدِبنِ اَحمَدِبنِ مُحَمَّدٍ ،

 5- اللّهُمَ اغفِر لِثِقَهِ الاِسلامِ الکُلَینی ، 6- اللّهُمَ اغفِر لِمُحَقِّق ،

7- اللّهُمَ اغفِر لِلشِیخ عَبّاسِ القُمّی ، 8- اللّهُمَ اغفِر لِمُحَمَّدِبنِ مَکِیٍ ،

 9- اللّهُمَ اغفِر لِمیرزاَ القُمِّیِ ، 10- اللّهُمَ اغفِر لِلحاجّ مُلّا عَلِیّ الکَنِّیِ ،

 11- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّیخ مُرتَضَی الاَنصارِیّ ، 12- اللّهُمَ اغفِر لِمَولَی مَهدِیِّ النَّراقیّ ،

 13- اللّهُمَ اغفِر لِمَولی اَحمَدِ النَّراقّی ، 14- اللّهُمَ اغفِر لِلشُوشتَری ،

 15- اللّهُمَ اغفِرلِحاجّ آقا رِضَا الهَمَدانیّ ، 16- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّیخ عَبدالنَّبّی ،

 17- اللّهُمَ اغفِر السَّیِّد مُحَمَّد کاظِمِ الیَزدیّ ، 18- اللّهُمَ اغفِر لِشَهید مَغفوُری ،

 19- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّیخ مُحَمَّد کاظِمِ الخُراسانّی ، 20- اللّهُمَ اغفِر لِلسَّیِّداَبِی الحَسَن الاِصفهانی ،

 21- اللّهُمَ اغفِر لِلعَلّامَهِ  المَجلِسِّی ، 22- اللّهُمَ اغفِر لِآیَهِ اللهِ الخوانسارِیّ ،

 23- اللّهُمَ اغفِر لِآیَهِ اللهِ البُرُوجِردیّ ، 24- اللّهُمَ اغفِر لِآیَهِ اللهِ  المیرزا مُحَمَّدتَقِیّ الشّیرازیّ ،

 25- اللّهُمَ اغفِر لِلحاجّ الشّیخ مُحَمَّد حُسَینِ الاِصفَهانّی ، 26- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ مُرتَضَی المُطَهَریّ

، 27- اللّهُمَ اغفِر للعَلّامَهِ الطَّباطبائی ، 28- اللّهُمَ اغفِر لعُثمانِ بنِ سَعیدٍ ،

29- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ البِهِشتّی ، 30- اللّهُمَ اغفِر لِحُسَینِ بنِ روُحٍ ،

 31-اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ السَّیِّد عَبدالحٌسَینِ دَستغَیب ، 32- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ الاَشرَفیِّ الاِصفَهانّی ،

 33- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ المَدَنّی ، 34- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ صَدوقی الیَزدیِّ ،

35- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ الشَیخ فَضل اللهِ النُّورِیّ ، 36- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ الشَیخ فَضل اللهِ المَحَلّاتّی

، 37-  اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ المُفَتِّح ، 38- اللّهُمَ اغفِر لِمُحَمَّدِبنِ عُثمانٍ ،

39- اللّهُمَ اغفِر لِآیَهِ اللهِ الشّاهروُدی ، 40- اللّهُمَ اغفِر للسَّیِّد مُحسِنِ الحَکیم .

( و یا به جای اسامی می توانید بگوئید : اللّهُمَ اغفِر لِلمُؤمِنینَ وَ المُؤمِنات وَ المُسلِمینَ وَالمُسلِمات) .

و اگر وقت تنگ باشد می توان  فقط دو رکعت شفع و یک رکعت وتر را  بخوانید .

« جهت شادی قلب آقا امام زمان (عج ) وهم چنین ظهور آن حضرت ان شاءا...

اگر مایلید از این نسخه 14کپی تهیه و به 14 نفر هدیه بنمایید .»

    التماس دعا

نوع مطلب :
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : یکشنبه 4 مهر 1389 :: توسط : مهدی اسدی خانوكی
درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ: مهدی اسدی خانوكی
منوی اصلی
آرشیو مطالب
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
جستجو